• pl
  • en
  • de

Ochrona Danych Osobowych

Bikkoplast Sp. z o.o. we Wrocławiu przetwarzając dane osobowe realizuje wszystkie obowiązki i wymagania wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej jako RODO).

Administratorem danych osobowych jest Bikkoplast Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kępińska 8, 51-132 Wrocław. Kontakt z Administratorem Danych: korespondencyjnie na adres spółki lub mailowo biuro@bikkoplast.pl 

pdfInformacja dla pracownika i kandydata do pracy
pdfInformacja o przetwarzaniu danych osobowych
pdfKlauzula Informacyjna - korespondencja