• pl
  • en
  • de

Ochrona środowiska

POLITYKA ŚRODOWISKOWA

Posiadamy wdrożomy System Zarządzania Środowiskiem zgodny z ISO 14001:2015. ​

1. Celem Polityki Środowiska firmy Bikkoplast jest jak najmniejsze odziaływanie na środowisko naturalne.

2. Głównymi celami cząstkowymi są:

- przeprowadzanie szkoleń pracowników w zakresie ochrony środowiska,

- minimalizowanie odpadów powstających podczas produkcji wyrobów,

- prowadzenie segregacji odpadów w miejscu ich wytwarzania,

- racjonalne gospodarowanie surowcami, materiałami, wodą, energą elektryczną i cieplną.  

 

Firma Bikkoplast deklaruje:

- przestrzeganie i spełnianie wymagań wynikających z przepisów prawa oraz norm europejskich w zakresie ochrony środowiska,

- sukcesywną poprawę w firmie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników,

- udostępnianie klientom, pracownikom instrukcji na temat swojej działalności proekologicznej.

pdfISO 9001,14001-2015 (PL)